Skip Navigation Linksabout-faculty

Fakülte Hakkında

​​​​Turizm Fakültesi 

​​

Turizm Fakültesi, uluslararası rekabetin arttığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip üst ve ara kademe, nitelikli insangücü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 

1990 yılında sadece ön lisans eğitimi ile başlayan eğitim, 1992 yılında turizm ve otel işletmeciliği ile lisans eğitimi ile devam etmiştir. Uygulama mutfakları, Tower Restoran ve Beach Club'ın yanı sıra, dünya çapında geniş kullanım alanı olan bilgisayar programları FIDELIO, GALILEO ve AMADEUS ile öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de alarak, çağdaş bilim ve teknolojinin ihtiyaçlarına uygun, en üst düzeyde eğitim ve öğretimle hayata hazırlanmaktadır.

​Misyonu, çağdaş, yenilikçi, gelişimci ve değişimci, öğrenci odaklı, rekabetçi koşullara uygun nitelikte insangücü yetiştiren, sektörün beklentilerini karşılayacak ve yaşama hazırlayan bir eğitim vermek olan Fakültemiz bu hedeflere ulaşabilmek ve eğitim kalitesini yükseltebilmek amacıyla, uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmış akademisyenlerle beraber, uzun yıllar sektörde görev almış deneyimli bir akademik kadro oluşturmuştur.

Turizm ve Otel işletmeciliği lisans programı, bölgemizde ve dünyada önde gelen turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu, konusunda bilgili, lider ve dünyadaki konaklama sektörünü takip eden pek çok beceri ve yeteneklerle donanımlı üst, orta ve alt kademe yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır.​

Fakültemiz, vizyon ve misyon doğrultusunda KKTC ve Türkiye'nin yanısıra diğer ülkelerde tanıtımını, yeni öğrenme teknikleri kullanarak müfredatı geliştirmeyi ve böylece eğitim kalitesini en üst seviyeye çıkararak dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir. Uygulama ile desteklenen eğitim programının sağlayacağı avantajla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına sahip olacaklardır.

Fakültemizin olanaklarına bakıldığında CD-ROM, multimedya, internet ve elektronik posta olanakları ile donanımlı 3 bilgisayar laboratuvarı öğrencilerin kullanımına açıktır. Çoklu ortam (Multimedya) ile entegre programlarla öğrencilerimizin kuramsal derslerde öğrendikleri desteklenmektedir. Fidelio programı günümüzde dünyada ve ülkemizde konaklama işletmelerince tercih edilen popüler bir yazılım sistemidir. Öğrencilerimiz, dünyanın en büyük otel zincirleri tarafından tercih edilen Fidelio programına yönelik eğitim alabilmektedirler. İki adet Demo Mutfağı tam donanımlı ve teknolojik alt yapıya sahip olup, öğrencilere profesyonel bir mutfağın çalışma ve işletme ilkelerini kavrama olanağını sağlamaktadır. Aynı şekilde, yiyecek ve içecek servisi ve yönetimi dersleri de Tower Restoran'da yürütülmekte ve öğrencilerimiz servis tekniklerini uygulayarak öğrenme şansına sahip olmaktadırlar.

Uygulama ile desteklenen eğitim programının sağlayacağı avantajla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına sahip olacaklardır.

Turizm ve Otelcilik ön lisans (Ağırlama hizmetleri) programı öğrencilerimizi turizm ve otelcilik sektöründeki orta kademe yöneticilik görevlerine en iyi şekilde hazırlamayı amaçlamaktadır. Programımız sektörün, günümüz gereksinimlerinin karşılanmasının yanısıra, gelişimine de uygun olarak düzenlenmiş olup, öğrencileri yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretmeye yönlendirirken geleceğe hazırlamayı hedeflemektedir. Ağırlıklı uygulama ile desteklenen eğitim programının sağlayacağı avantajla öğrenciler, mezuniyet sonrasında turizm sektörünün oldukça geniş kariyer seçeneklerinden tercih yapma olanağına sahip olacaktır.

Aşçılık Ön Lisans Programı'nın amacı, yiyecek ve içecek sektörüne mutfak şefi olmaya aday, ulusal ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunabilecek aşçı yetiştirmenin yanısıra, konaklama ve yiyecek-içecek sektörlerinde eksikliği hissedilen, nitelikli, eğitimli eleman sayısının artmasına katkı sağlamaktır. ​


DAÜ Web Siteleri