Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference

7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference
Yayınlanma Tarihi: 29 Eylül 2016, Perşembe

7. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management konferansı akademik çevreler, sektör temsilcileri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri yetkililerinin bir araya gelerek, konaklama işletmeciliği ve turizm pazarlaması ve yönetimine ilişkin güncel olayları ve araştırma sonuçlarını paylaşmaları, tartışmaları ve sorgulamalarına fırsat tanıyan özel bir toplantı olacaktır.

Konferans Web Sayfası: http://ahtmm.emu.edu.tr

Önemli Tarihler:

Özet Son Gönderim Tarihi: 15 Aralık 2016
Erken Kayıt İçin Son Tarih: 15 Mart 2017

Sizleri, turizm ve konaklama işletmeciliği pazarlaması ve yönetimi kapsamındaki tüm konularda hazırlanan çalışmaları konferans bildirisi olarak göndermeye davet ederiz.

 • Turizm Pazarlaması
 • Turizm ve konaklama endüstrisinde tüketici davranışı
 • Örgütsel satın alma davranışı
 • Turizm pazarlaması ve yönetiminde araştırma ve yenilikler
 • Başarılı turizm pazarlaması ve yönetimi örnekleri
 • Ağırlama ve turizm ürünü geliştirme ve yönetimi
 • Ağırlama ve turizm yönetimi
 • Yiyecek hizmetleri pazarlaması ve yönetimi
 • Özel ilgi turizmi pazarlaması ve yönetimi
 • Tahmin
 • İşletme yönetimi
 • Finansal yönetim
 • Pazarlama ve yönetimde etik konular
 • Girişimcilik
 • Turizm ve konaklama endüstrisinde küçük ve orta büyüklükteki işletmeler
 • Destinasyon pazarlaması ve yönetimi
 • Turizm pazarlaması ve yönetiminde geleceğe ilişkin eğilimler
 • Kriz ve turizm
 • Sağlık turizmi
 • Kültürler arası araştırmalara dar uluslararası konular
 • Turizm sektörü bilgi sistemleri
 • Dağıtım sistemleri ve dağıtım stratejileri
 • Teknoloji ve rekabet
 • Elektronik pazarlama ve e-ticaret
 • Teknoloji ve yönetim
 • İnsan kaynakları
 • İnsan kaynakları yönetimine ilişkin yeni teorik perspektifler
 • Turizm ve konaklama işletmeciliğinde eğitim ve öğretim
 • Turizm sektörü ve konaklama işletmelerinde insan kaynakları stratejileri
 • Turizm işletmelerinde eşitlik, cinsiyet ve çeşitlilik konuları
 • Örgütsel teori ve turizm araştırmaları
 • Sürdürülebilir turizm
 • Turizm ve çevre
 • İklim değişimi ve turizm
 • Turizm gelişiminde toplumsal katılım
 • Turizm çeşitleri ve sürdürülebilirlik
 • Turizm ve şehir planlama
 • Turizm planlaması ve bölgesel gelişim
 • Niş turizm
 • Turizm yönetimi, politika belirleme ve planlama ile ilgili en iyi uygulama örnekleri

Not: Etkinlik İngilizce olacaktır.


DAÜ Web Siteleri